وقتی کسی در دادگاه دعوایی را مطرح می کند باید طبق قانون دلایل و مدارک کافی و لازم برای اثبات ادعایش را داشته باشد . در قانون به کسی که ادعایی را در دادگاه مطرح می کند مدعی می گویند . البته اثبات ادعا به نوع دعوی هم بستگی دارد . دعوی می تواند حقوقی و یا کیفری باشد . ادله اثبات دعوی حقوقی و دعوی کیفری نیز با یکدیگر متفاوتند . به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی شامل موارد زیر است :اقرار - سند - شهادت - بازدید محل و تحقیقات محلی - رجوع به کارشناس - قسم ادله اثبات دعوی در امور کیفری هم شامل موارد زیر است : اقرار - شهادت - قسم - علم قاضی اگرچه برخی از این دلایل اثبات دعوی عنوان مشترکی دارند اما در متن مقررات قانونی آنها تفاوت هایی وجود دارد . برای مثال قواعد مربوط به اقرار در دعوی کیفری با قواعد مربوط به اقرار در دعوی حقوقی متفاوت است . برای مطالعه بیشتر در خصوص چگونگی اثبات دعوی حقوقی و کیفری روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/10/ادله-اثبات-دعوی-در-امور-حقوقی-و-کیفری.html