هر زمان دارنده چک تصمیم بگیرد آن را برگشت بزند ، بانک موظف است برگه ای تحت عنوان گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بدهد . نکته مهمی که در مورد دریافت گواهی عدم پرداخت چک وجود دارد این است که در صورتی که دارنده بخواهد چک را به روش کیفری پیگیری کند برای برگشت زدن تنها 6 ماه فرصت دارد و باید از تاریخ صدور چک تا 6 ماه چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . بعد از گذشت این مدت ، دیگر امکان دریافت گواهی برای آغاز شکایت کیفری وجود ندارد . به نقل از سایت قوانین چک و سفته دینا این مواعد برای چک های پشت نویس شده ای که در یک شهر صادر شده اند و قرار است در همان شهر وصول شوند 15 روز از تاریخ صدور  و برای چک هایی که از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده اند 45 روز از تاریخ صدور است . اگر دارنده در مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت آن را گرفت ، می تواند از صادر کننده و پشت نویس به دادگاه حقوقی مراجعه کند. اما اگر در مدت های مشخص شده به بانک مراجعه نشده و گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده دریافت نشود ، تنها صادر کننده مسئول خواهد بود و دیگر نمی توان علیه پشت نویس در دادگاه دادخواست ارائه کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گواهی عدم پرداخت و مهلت دریافت آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/8/گواهی-عدم-پرداخت-و-مهلت-دریافت-آن.html